PR 24

PR 24 Poland
0 0

"Tworzenie i rozpowszechnianie ogólnokrajowych i regionalnych programów radiowych uwzględniających zadania i obowiązki określane ustawą o radiofonii i telewizji, w tym zwłaszcza: - dostarczanie informacji, - udostępnianie dóbr kultury i sztuki, - ułatwianie korzystania z oświaty, dorobku nauki i kultury, - dostarczanie rozrywki, - popieranie krajowej twórczości radiowej."

Other stations by network Polish Radio
0 comments
Contacts
  • Contacts: Al. Niepodległości 77/85 00-977 Warszawa +48 (022) 645-24-45
  • Email: sluchacze@polskieradio.pl