True Life in God Radio Nepali

True Life in God Radio Nepali Nepal
0 0

भसुलाले सन १९८५ देखी परमेश्वरबाट प्राप्त गर्नु भएका सन्देशहरु ईश्वरमा सत्य जीवन मार्फत प्रसारण हने गर्दछ ।

  • Slogan: परमेश्वरको सन्देश
Now playing
Vassula Ryden
True Life In God - Vassula Ryden
Vassula Ryden
True Life In God - Vassula Ryden
Vassula Ryden
True Life In God - Vassula Ryden
Vassula Ryden
True Life In God - Vassula Ryden
Vassula Ryden
True Life In God - Vassula Ryden
0 comments
Contacts
Email: info@tligradio.org
Twitter: https://twitter.com/TLIGradio