Radio Don Bosco Madagascar Antananarivo 93.4 FM

Radio mahaleo tena, mpanabe, manaraka ny foto-pinoana Katôlika, ary tsy manana tanjona pôlitika na filàm-bola, ny Radio Don Bosco. Ny filamatra kristianina sy ny fampianaran'ny Fiangonana no entiny manampy ny olona hivoatra sy hihalavorary amin'ny maha-olona sy maha-kristianina azy, ary amin'ny fomba manokana, ny tanoran'i Madagasikara.

  • Feedback: Radio Don Bosco Maison Don Bosco BP 60, 105 Ivato-Aéroport MADAGASCAR +261 20 2244387
  • Email: [email protected]
  • Frequency: 93.4 FM
0 comments