Trinitarji Fm

Trinitarji Fm 89.3 FM Malta, Fgura
0 0

Ir-radju trinitarji Fm 89.3 mhux biss ixandar skeda ta' programmi diversi matul ix-xahrejn tal-festa tat-Trinita' Qaddisa Li tigi iccelebrata fil-Marsa fix-xahar ta' Gunju, Izda wkoll jahseb f'dawk li ghandhom bzonn l-ghajnuna.

  • Frequency: 89.3 FM
0 comments
Contacts