Zen Patriarch

Zen Patriarch Vietnam
0 0

Trong tất cả pháp môn Phật truyền dạy, để kiến tánh thành Phật thì Thiền Tông là con đường đi ngắn nhất, trực tiếp nhất, vượt trên tất cả pháp môn, thuộc tối thượng thừa, nhất Phật thừa. Con đường của Thiền Tông TỪ NGHI ĐẾN NGỘ, nghi nhỏ ngộ nhỏ, nghi lớn ngộ lớn, có nghi có ngộ, không nghi không ngộ. Vậy nghi là gì? Nghi tức KHÔNG HIỂU KHÔNG BIẾT về một điều được hỏi hoặc một khẳng định được đưa ra hoặc một cử chỉ, hành động, lời nói v.v... của Chư Tổ, nói chung là về một sự vật hiện tượng gây thắc mắc. Ví dụ, hỏi: "Vạn Pháp Quy Nhất, Nhất Quy Chỗ Nào?", cảm thấy thắc mắc, nổi lên cái không hiểu không biết thì đó là nghi tình (tình trạng nghi). Nghi có chánh nghi và hồ nghi. Chánh nghi là không khởi niệm tâm ý thức suy nghĩ phân biệt, giải thích, tìm hiểu, nghiên cứu để ra đáp án. Ngược lại là hồ nghi. Hồ nghi thì không thể ngộ đạo được. Liên hệ: Thượng Tọa THÍCH QUẢNG PHÚC, Trụ Trì Chùa An Phước, tại ấp An Ninh, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. ĐT: 091 972 61 86 Website: www.tosuthien.com YouTube: www.youtube.com/c/tosuthien/

  • Slogan: Bất lập văn tự - Giáo ngoại biệt truyền - Trực chỉ nhân tâm - Ki
Now playing
Desolate Summer Asphalt Schoolyard
Purl - Desolate Summer Asphalt Schoolyard
Rudy Adrian-Of Clouds and Mountains
Rudy Adrian - Rudy Adrian-Of Clouds and Mountains
The Light Becomes You
Phillip Wilkerson - The Light Becomes You
Rennek
Bengalfuel - Rennek
a path between the clouds
poemme - a path between the clouds
TOP tracks
1
Kristall
Ulf Lohmann - Kristall
2
A Meeting of Cabbage Moths
Poemme - A Meeting of Cabbage Moths
3
We Don't Belong Here
Purl & Sinius - We Don't Belong Here
4
Be Still
Ex Confusion - Be Still
5
A Strange Economy
tsone - A Strange Economy
6
Sucof Ni Enots
Kwajbasket - Sucof Ni Enots
7
Mon Jour de Chance
Tone Color - Mon Jour de Chance
8
Slow Breath
Altus - Slow Breath
9
Juno
Ambienteer - Juno
10
Tachyon Lullaby
Mooma - Tachyon Lullaby
0 comments
Contacts
  • Contacts: 1699236855
  • Email: hungfirestorm0@gmail.com