Naujawani

Naujawani United Kingdom
1 0

Naujawani.com broadcasts news, views and entertainment from a Sikh & Punjabi perspective on the internet for a Global audience.

  • Slogan: Sikh & Punjabi broadcasting on the internet
On the air
Rogi Ka Prabh Khandau Rog
Bhai Gurmej Singh - Rogi Ka Prabh Khandau Rog
Mera Sauh Jaage
Bhai Niranjan Singh - Mera Sauh Jaage
Jiss Pyare Sio Neh
Bhai Balbir Singh - Jiss Pyare Sio Neh
Mat Dekh Bhoola
Bhai Jasbir Singh - Mat Dekh Bhoola
Ik Chhin Dars Dikhaye Ji
Bhai Davinder Singh Hazoori - Ik Chhin Dars Dikhaye Ji
TOP tracks
1
Salok Bhagat Kabir Ji
Bhai Satwinder Singh & Sathi - Salok Bhagat Kabir Ji
2
Rakhanhaar Samaar Janaa
Bhai Gurmej Singh - Rakhanhaar Samaar Janaa
3
Nehee Chhodo Re
Bhai Niranjan Singh - Nehee Chhodo Re
4
Pragat Bhaee Sagale Jugg Antar
Bhai Niranjan Singh - Pragat Bhaee Sagale Jugg Antar
5
Aisee Bajee Bansri
Bhai Balbir Singh Ji - Aisee Bajee Bansri
6
Jo Deesai Gursikhra
Bhai Nirmal Singh - Jo Deesai Gursikhra
7
Kurban Jaiy Uss Vela Suhave
Bhai Niranjan Singh - Kurban Jaiy Uss Vela Suhave
8
Eh Munn Sundar Apna
Bhai Ravinder Singh - Eh Munn Sundar Apna
9
Kauho Nanak Prab Baksh Karije
Bhai Anoop Singh - Kauho Nanak Prab Baksh Karije
10
Simar Manaa
Bhai Niranjan Singh - Simar Manaa
0 comments
Contacts