Radio Megaton

Radio Megaton 104.9 FM Croatia, Varaždin
2 0

"Radio Megaton danas pokriva podru�je potencijalne slu�anosti od 300.000 ljudi koliko ih �ivi na podru�ju sjeverozapadnog hrvatskog podru�ja pokrivenog signalom Radija Megaton. Osim na podru�ju vara�dinske �upanije slu�anost Radija zastupljena je i u rubnim dijelovima koprivni�ko-kri�eva�ke, me�imurske i krapinsko-zagorske �upanije."

  • Frequency: 104.9 FM
0 comments
Contacts
Address : Cargovec, Varaždinska 49/a 42205, Vidovec +385 (42) 209 001
Email: megaton.net@gmail.com