Radio Maria Kosove

Radio Maria Kosove Albania
0 0

Radio Maria Kosovë është shoqatë jo-fitimprurëse dhe jo-politike. Veprimtaria e saj themelore është radiofonike. Qëllimi kryesor është promovimi i vlerave më të larta njerëzore me qëllim ndërtimin e një shoqërie demokratike e të hapur ndaj solidaritetit dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Veprimtaria e radios realizohet në sajë të punës vullnetarë të meshtarëve, rregulltarëve, shekullarëve, të rinjve, fëmijëve, si dhe ndihmës financiare të dëgjuesve të Radio Marisë, të cilët përfaqësojnë shtresat më të varfra të shoqërisë (pensionistë, të sëmurë, të vetmuar).

  • Slogan: Një zë i Krishterë në shtëpinë tënde
0 comments
Contacts